17 Березня 2015 року скликаються чергові загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Номінал”

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів  17 березня 2015 року за адресою: м. Волочиськ, вул. Фридрихівська, 10 (актовий зал, 2-й поверх).

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 11 березня 2015 року.  Реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00 год. в день і за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт виконавчого органу товариства про підсумки  діяльності товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
  3. Звіт наглядової ради ПАТ “Номінал”.
  4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу Товариства за 2014 рік.
  5. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків).
  6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Номінал” за 2014 рік.
  7. Вибори членів Наглядової ради.
  8. Вибори членів ревізійної комісії.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години, в кімнаті для проведення переговорів, відповідальна особа — Мельничук С.А.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.

Довідки можна отримати за тел. 03845-41301                         Дирекція

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

5397

5875

Основні засоби

3952

4332

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1004

1102

Сумарна дебіторська заборгованість

435

533

Грошові кошти

6

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5153

5317

Статутний капітал

64

64

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобовязання

180

494

Чистий прибуток

78

128

Середньорічна кількість акцій (шт)

255429

255429

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець звітного періоду(осіб)

51

48

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes